تعدادی قبض و رسید پرداخت قسط به نام حسین ملک و صدیقه ملک به تاریخ ۱۳۲۸ش پهلوی

نظر شما:

تعدادی قبض و رسید پرداخت قسط به نام حسین ملک و صدیقه ملک به تاریخ ۱۳۲۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۱۳
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : از ۵ دی ۱۳۲۸ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۷ بهمن ۱۳۲۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان