نامه سفارت شاهنشاهی ایران در دهلی نو به حسین ملک در مورد دعوت از وی جهت بازدید از کتابخانه های هند ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه علی اصغر حکمت از سفارت کبری شاهنشاهی ایران در دهلی نو به حسین ملک در مورد دعوت از وی جهت بازدید از کتابخانه های هند به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۶۷
پدید آورندگان : علی اصغر حکمت (نویسنده)
موضوع اثر : دعوتنامه
تاریخ خلق : ۲۸ فروردین ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان