نامه عده ای از اهالی تربت جام به حسین ملک در مورد وضعیت کم آبی خود و تقاضای مساعدت به آنها ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه عده ای از اهالی و ساکنین تربت جام به حسین ملک در مورد وضعیت کم آبی خود و تقاضای مساعدت به آنها به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۶۹
موضوع اثر : تقاضای مساعدت
تاریخ خلق : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان