اجاره نامه زمینی مزروعی در حاج نصیر چناران میان حسین ملک و سازمان برنامه ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نام بین حسین ملک و سازمان برنامه هفت ساله و قائم مقام قانونی سازمان مذکور در مورد یک قطعه زمین مزروعی واقع در قریه حاجی نصیر چناران به مدت پنجاه سال به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۷۱
پدید آورندگان : بیژن بیژن زاده (نویسنده)
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۶ خرداد ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان