رونوشت حکم دادگاه در مورد پرونده جعل امضا توسط حسین شهیدی به تاریخ ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

رونوشت حکم دادگاه در مورد پرونده جعل امضا توسط حسین شهیدی به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۷۲
موضوع اثر : جعل امضا
تاریخ خلق : ۲۰ خرداد ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان