گزارش عبدالله خاوری به حسین ملک درباره اقداماتش در موضوعات مختلف ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالله خاوری به حسین ملک در خصوص ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط وی درمورد موضوعات مختلف به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۷۵
پدید آورندگان : عبدالله خاوری (نویسنده)
موضوع اثر : گزارش کار
تاریخ خلق : ۱۱ تیر ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : وقف نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان