نامه نجم الدین احمد جامی به حسین ملک در مورد تقاضای مساعدت مالی جهت آبادی مزار و مسجد نصیر جامی ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه نجم الدین احمد جامی متولی مزار قطب الاولیاء برهان الدین نصیر جامی به حسین ملک در مورد تقاضای مساعدت مالی جهت آبادی مزار و مسجد آنجا به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۴
پدید آورندگان : نجم الدین احمد جامی (نویسنده)
موضوع اثر : مساعدت مالی
تاریخ خلق : ۱۱ شهریور ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان