تلگراف شهردار تهران به حسین ملک در مورد تقاضای واگذاری یک قطعه زمین از باغ صبا جهت ساختمان پرورشگاه کودکان یتیم ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

تلگراف منتصر شهردار تهران به حسین ملک در مورد تقاضای واگذاری یک قطعه زمین از باغ صبا جهت ساختمان پرورشگاه کودکان یتیم و بی سرپرست به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۵
پدید آورندگان : نصرت الله منتصر (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری زمین
تاریخ خلق : از ۱۴ شهریور ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۶ شهریور ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی / کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان