نامه جواد خدیوی به حسین ملک درمورد ارائه گزارش بازدید از قنات وکیل آباد به تاریخ ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه جواد خدیوی به حسین ملک درمورد ارائه گزارش بازدید از قنات وکیل آباد به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۶
پدید آورندگان : جواد خدیوی (نویسنده)
موضوع اثر : قنات وکیل آباد
تاریخ خلق : ۸ شهریور ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان