دو نامه درباره تشکر از پذیرایی در شمیران و ارسال لایحه مالیات به حسین ملک ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه هایی با امضای رهنما ازتهران به حسین ملک در مورد اظهار رضایت از بازدید کتابخانه ملک ، شنا در استخر شمیران، ارسال لایحه مالیات بر درآمد و خلاصه ای از اوضاع سیاسی تهران به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۹
پدید آورندگان : رهنما (نویسنده)
موضوع اثر : تشکر/ لایحه مالیات
تاریخ خلق : ۱۰ آبان ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان