نامه به حسین ملک در مورد اظهار گله و ناراحتی از عدم توجه به وضعیت زندگی فرستنده نامه ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه خطاب به حسین ملک در مورد اظهار گله و ناراحتی از عدم توجه به وضعیت زندگی فرستنده نامه به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۹۰
موضوع اثر : اوضاع زندگی شخصی
تاریخ خلق : ۱۹ آبان ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان