قبوض و رسیدهای دریافت و پرداخت بدهی و طلبکاری از بانک سپه بنام حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

قبوض و رسیدهای دریافت و پرداخت بدهی و طلبکاری از بانک سپه بنام حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۹۲
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : از ۱ آذر ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴) تا ۳۰ تیر ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی/صورتی / نارنجی/ زرد
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان