نامه مهندس صدیری به حسین ملک در خصوص اخطاریه اداره ثبت جام در مورد ولی آباد و بچگان۱۳۳۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه مهندس صریری از مشهد به حسین ملک در تهران در خصوص اخطاریه اداره ثبت جام در مورد ولی آباد و بچگان به تاریخ ۱۳۳۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۰۵
پدید آورندگان : صدیری (نویسنده)
موضوع اثر : اخطاریه
تاریخ خلق : ۱ آبان ۱۳۳۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان