نامه پهلوی

نظر شما:

نامه پیمان یغمائی از اداره کل سمنان به حسین ملک در مورد ارسال دیوان شعر خود به کتابخانه ملک و پاسخ احمد سهیلی خوانساری رئیس کتابخانه به نامه وی به تاریخ ۱۳۳۶ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۰۹
موضوع اثر : نامه پیمان یغمائی از اداره کل سمنان به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : دیوان اشعار
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان