نامه اداری پهلوی

نظر شما:

نامه شعبه مرکزی بانک سپه به حسین ملک در مورد ارسال دو دسته چک جهت استفاده از حساب جاری مشارالیه به تاریخ ۱۳۴۱ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۷۰
موضوع اثر : نامه شعبه مرکزی بانک سپه به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۳ تیر ۱۳۴۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان