اجاره نامه بین آستان قدس رضوی و ۳۴ نفر از زارعین روستای حاجی نصیر در خصوص اجاره تمام روستای حاجی نصیر۱۳۴۴ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین آستان قدس رضوی و ۳۴ نفر از زارعین روستای حاجی نصیر در خصوص اجاره تمام روستای حاجی نصیر به تاریخ ۱۳۴۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۸۳
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۷ آبان ۱۳۴۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان