نامه سید محمد محدث سبزواری موسوی از مشهد به حسین ملک در خصوص تالیفات خود و تقاضای خرید آنها به تاریخ ۱۳۴۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه سید محمد محدث سبزواری موسوی از مشهد به حسین ملک در خصوص تالیفات خود و تقاضای خرید آنها به تاریخ ۱۳۴۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۹۶
پدید آورندگان : سید محمد محدث سبزواری موسوی (نویسنده)
موضوع اثر : فروش تالیفات
تاریخ خلق : ۳ شهریور ۱۳۴۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان