نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید محمد محدث سبزواری موسوی از مشهد به حسین ملک در خصوص تالیفات خود و تقاضای خرید آنها به تاریخ ۱۳۴۵ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۹۶
موضوع اثر : نامه سید محمد محدث سبزواری موسوی از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۳ شهریور ۱۳۴۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان