یادداشت های حسین ملک به امیر مختارزاده در چناران در مورد اخراج رمضان خلیل خانی به تاریخ ۱۳۴۵ش پهلوی

نظر شما:

یادداشت های حسین ملک به امیر مختارزاده در چناران در مورد اخراج رمضان خلیل خانی به تاریخ ۱۳۴۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۰۳
موضوع اثر : اخراج
تاریخ خلق : ۱ دی ۱۳۴۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان