نامه محمودی به سرهنگ ابراهیمی در مورد اراضی واگذاری حسین ملک جهت ساخت زندان جدید ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه محمودی مدیر عامل بنگاه حمایت زندانیان مشهد به سرهنگ ابراهیمی سرپرست شهربانی های خراسان در مورد اراضی واگذاری حسین ملک جهت ساخت زندان جدید به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۴۱
پدید آورندگان : محمودی (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری اراضی
تاریخ خلق : ۱۳ تیر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان