نامه سازمان تربیت بدنی خراسان به حسین ملک و تقاضای واگذاری مساحتی ازاراضی وکیل آباد جهت تاسیس یک موسسه فرهنگی، تربیتی و ورزشی۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه حمزه وحدت معاون سازمان تربیت بدنی خراسان به حسین ملک و تقاضای واگذاری مساحتی ازاراضی وکیل آباد جهت تاسیس یک موسسه فرهنگی، تربیتی و ورزشی به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۴۴
پدید آورندگان : حمزه وحدت (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری زمین
تاریخ خلق : ۲۰ تیر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان