نامه های بیژن پیرزاده وکیل شرکت سهامی قند چناران به دادگاه مشهد در مورد پرونده اختلاف آن شرکت با موقوفات ملک ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه های بیژن پیرزاده وکیل شرکت سهامی قند چناران به دادگاه مشهد در مورد پرونده اختلاف آن شرکت با موقوفات ملک به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۴۸
پدید آورندگان : بیژن بیژن زاده (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت قند چناران
تاریخ خلق : از ۳۱ تیر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۹ بهمن ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی/کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : موقوفات ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان