نامه های حسین ملک به اداره ثبت اسناد مشهد در مورد پرداخت اجاره کارخانه قند چناران و اراضی استیجاری سازمان برنامه ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک از تهران به اداره ثبت اسناد مشهد در مورد مبلغ پرداختی کارخانه قند چناران بابت اجاره شش ماهه دوم اراضی استیجاری سازمان برنامه به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۵۳
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : اجاره
تاریخ خلق : ۱۰ مرداد ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان