نامه های حسین ملک به فرقانی در مورد پرونده شرکت سهامی قند چناران، پرونده کیهان یغمائی و صابری۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک به آقای فرقانی در مورد پرونده شرکت سهامی قند چناران، پرونده کیهان یغمائی و صابری و پاسخ فرقانی به نامه مذکور به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۵۵
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : کارخانه قند چناران
تاریخ خلق : از ۱۷ مرداد ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۳ آبان ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان