نامه های طالقانی به ایرج نادری درباره ارسال اشعار پراکنده و بیوگرافی مختصری از امیر الشعرای نادری ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه های عبدالجواد طالقانی مدیر کتابخانه ملک به ایرج نادری رئیس سازمان ملی پیش آهنگی خراسان و تقاضای ارسال اشعار پراکنده و بیوگرافی مختصری از پدر بزرگ خود امیر الشعرای نادری به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۷۲
پدید آورندگان : عبدالجواد طالقانی (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال اشعار
تاریخ خلق : از ۱۶ مهر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۵ بهمن ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان