نامه صادق تفضلی به حسین ملک و تقاضای واگذاری زمین در وکیل آباد به مسعود پسرش ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه صادق تفضلی به حسین ملک و تقاضای واگذاری مساحتی از اراضی وکیل آباد به مسعود پسرش به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۷۵
پدید آورندگان : صادق تفضلی (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری زمین
تاریخ خلق : ۲۳ مهر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان