چند برگ یادداشت به قلم سرلشکر حسین سیاسی و محمود فرخ در مورد زندگینامه امیرالشعرای نادری ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

چند برگ یادداشت به قلم سرلشکر حسین سیاسی و محمود فرخ در مورد زندگینامه امیرالشعرای نادری به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۷۷
پدید آورندگان : حسین سیاسی (نویسنده)
موضوع اثر : زندگینامه
تاریخ خلق : آبان ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان