نامه پروفسور هاروی به کتابخانه ملک و تقاضای بازدید از آنجا ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه پروفسور هاروی رئیس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران به کتابخانه ملک و تقاضای بازدید از آنجا به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۷۹
پدید آورندگان : هاروی (نویسنده)
موضوع اثر : تقاضای بازدید
تاریخ خلق : ۱۰ آبان ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان