نامه ایرج نادری به عبدالجواد طالقانی درباره مساعدت در تعمیر مقبره نادری ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه ایرج نادری رئیس سازمان ملی پیشاهنگی خراسان به عبدالجواد طالقانی مدیر کتابخانه ملک و تقاضای مساعدت در تعمیر مقبره نادری و پاسخ طالقانی به نامه مذکور به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۸۳
پدید آورندگان : ایرج نادری (نویسنده)
موضوع اثر : مساعدت
تاریخ خلق : از ۹ آذر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۳ دی ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان