نامه پوران به حسین ملک و تقاضای مساعدت مالی به وی و خانواده اش ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه دختری به نام پوران به حسین ملک و تقاضای مساعدت مالی به وی و خانواده اش به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۸۶
پدید آورندگان : پوران (نویسنده)
موضوع اثر : مساعدت مالی
تاریخ خلق : ۲۵ آذر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان