نامه رضا نراقی به حسین ملک و تقاضای واگذاری زمین در تهران ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه رضا نراقی به حسین ملک و تقاضای واگذاری یک قطعه زمین در تهران به وی جهت ساخت مسکن به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۸۷
پدید آورندگان : رضا نراقی (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری زمین
تاریخ خلق : ۵ دی ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان