نامه مدیر کتابخانه ملک به رئیس موسسه فرهنگی منطقه ای در مورد ارسال فهرست کتب خطی آن کتابخانه پس از انتشار ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالجواد طالقانی مدیر کتابخانه ملک به رئیس موسسه فرهنگی منطقه ای در مورد ارسال یک نسخه از فهرست کتب خطی آن کتابخانه پس از انتشار آنها به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۸۸
پدید آورندگان : عبدالجواد طالقانی (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال فهرست نسخ خطی
تاریخ خلق : ۲۷ دی ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان