نامه پهلوی

نظر شما:

نامه مجید ذاکری از مشهد به حسین ملک در مورد پرداخت اجرت کار وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۰۵
موضوع اثر : نامه مجید ذاکری از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۴ فروردین ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان