نامه پهلوی

نظر شما:

نامه کارمندان دبستان انوشیروان مشهد به حسین ملک در مورد تقاضای واگذاری زمین مسکونی به ایشان به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۰۹
موضوع اثر : نامه کارمندان دبستان انوشیروان مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان