نامه کارمندان دبستان انوشیروان مشهد به حسین ملک در مورد تقاضای واگذاری زمین مسکونی به ایشان ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه کارمندان دبستان انوشیروان مشهد به حسین ملک در مورد تقاضای واگذاری زمین مسکونی به ایشان به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۰۹
موضوع اثر : واگذاری زمین
تاریخ خلق : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان