نامه محمود جوانشیر به حسین ملک و تقاضای همکاری جهت سر و سامان دادن به وضعیت دختران بدکاره در مشهد۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه محمود جوانشیر از مشهد به حسین ملک و تقاضای همکاری جهت سر و سامان دادن به وضعیت دختران بدکاره مشهد به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۰
پدید آورندگان : محمود جوانشیر (نویسنده)
موضوع اثر : مساعدت به دختران بدکاره مشهد
تاریخ خلق : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی / نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان