نامه پهلوی

نظر شما:

نامه حسین ملک به شهرداری تهران در مورد ملاقات با وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۳
موضوع اثر : نامه حسین ملک به شهرداری تهران
تاریخ خلق : ۹ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان