نامه پهلوی

نظر شما:

نامه مهندس قاسم خالدی معاون سازمان آب مشهد به حسین ملک در مورد واگذاری یک قطعه زمین به وی جهت ساخت مسکن به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۴
موضوع اثر : نامه مهندس قاسم خالدی معاون سازمان آب مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۴ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان