نامه پهلوی

نظر شما:

نامه قانع بصیری سرپرست اداره امور قضایی و ثبتی آستان قدس رضوی به کتابخانه ملی ملک در مورد ارسال رونوشت کتابچه اعتماد التولیه به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۶
موضوع اثر : نامه قانع بصیری سرپرست اداره امور قضایی و ثبتی آستان قدس رضوی به کتابخانه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان