نامه پهلوی

نظر شما:

نامه پرویز اظهاری مدیر امور مالی سازمان برنامه به حسین ملک در مورد مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص کارخانه قند چناران به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۷
موضوع اثر : نامه پرویز اظهاری مدیر امور مالی سازمان برنامه به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان