نامه سید مصطفی هاشمیان از مشهد به حسین ملک مبنی بر تقاضای مساعدت ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه سید مصطفی هاشمیان از مشهد به حسین ملک مبنی بر تقاضای مساعدت به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۹
پدید آورندگان : سید مصطفی هاشمیان (نویسنده)
موضوع اثر : مساعدت
تاریخ خلق : ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان