نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید مصطفی هاشمیان از مشهد به حسین ملک مبنی بر تقاضای مساعدت به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۱۹
موضوع اثر : نامه سید مصطفی هاشمیان از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان