نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید نعیم نعمتی از مشهد به حسین ملک در مورد وضعیت خود و تقاضای واگذاری یک قطعه زمین به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۲۰
موضوع اثر : نامه سید نعیم نعمتی از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان