نامه سید نعیم نعمتی به حسین ملک در مورد وضعیت خود و تقاضای واگذاری یک قطعه زمین به وی ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه سید نعیم نعمتی از مشهد به حسین ملک در مورد وضعیت خود و تقاضای واگذاری یک قطعه زمین به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۲۰
پدید آورندگان : سید نعیم نعمتی (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری زمین
تاریخ خلق : ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان