نامه پهلوی

نظر شما:

نامه محمد رمضان پور سپاه دانش روستای نوبهار فردوس به حسین ملک در مورد وضعیت خود و تقاضای مساعدت مالی به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۲۳
موضوع اثر : نامه محمد رمضان پور سپاه دانش روستای نوبهار فردوس به حسین ملک
تاریخ خلق : ۵ تیر ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان