نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید حسین مکی به حسین ملک در مورد بدهکاری خود و تقاضای پرداخت وام به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۲۴
موضوع اثر : نامه سید حسین مکی به حسین ملک
تاریخ خلق : ۸ تیر ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان