نامه پهلوی

نظر شما:

نامه مریم سلجوقی همسر غلامرضا کوهساری از مشهد به حسین ملک در مورد وضعیت زندگی خود و تقاضای واگذاری زمین به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۲۹
موضوع اثر : نامه مریم سلجوقی همسر غلامرضا کوهساری از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲ مرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان