نامه حسین ملک به حبیب اله مروارید و احوال پرسی از وی به تاریخ ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه حسین ملک به حبیب اله مروارید و احوال پرسی از وی به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۳۲
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : احوالپرسی
تاریخ خلق : ۱۵ مرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان