نامه پهلوی

نظر شما:

نامه حسین ملک به حبیب اله مروارید و احوال پرسی از وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۳۲
موضوع اثر : نامه حسین ملک به حبیب اله مروارید
تاریخ خلق : ۱۵ مرداد ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان