نامه پهلوی

نظر شما:

نامه حسین درزی جبروتی کارمند بانک صادرات مشهد به حسین ملک و تقاضای واگذاری یک قطعه زمین در وکیل آباد به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۳۴
موضوع اثر : نامه حسین درزی جبروتی به حسین ملک
تاریخ خلق : ۳ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان